Önümler

 • öndüriji, amortizator üçin Fe-C-Cu poroşok metal süzülen bölek porşini

  öndüriji, amortizator üçin Fe-C-Cu poroşok metal süzülen bölek porşini

  “Max Auto Parts” sintr önümçiliginde on ýyldan gowrak tejribe topladybölekleri.

  “Max Auto Parts ltd”, “Shock sorujy damper senagaty” Hytaýda iň güýçli 2 öndüriji.

  Sintirlenen bölekler porşeni, esasy klapan we çybyk gollanmasy amortizatorda möhüm rol oýnaýar,

  Geçmişde Hytaýyň käbir zawodlarynyň hiline üns bermeýändigi, köp problema döredendigi, bu ýagdaýda zawodymyzy tehniki taýdan kämilleşdirmek, maşynlary üýtgetmek, takyklygy we hili dünýäde iň ýokary amortizator öndürijisiniň makullamagyna ýetendigi gizlin zat däl. , Bilşteýn, WW ýaly.

  Indi zawodymyzda IATF TS16949 şahadatnamasy bar.

  1.Piston, aşaky klapan, poroşok metallurgiýa tehnologiýasy bilen öndürilen hasa gollanmasy. Fe-c-cu poroşokyny ulanyp, galyp basylýar, süzülýär we işlenýär.

 • Awtomatik abatlaýyş enjamlary Bufer rezin içindäki howa asma bahary

  Awtomatik abatlaýyş enjamlary Bufer rezin içindäki howa asma bahary

  ÖNÜMLER MAGLUMATLARY “Max Auto” -dan ýasalan amortizatoryň bufer we tozan örtügi, adatça NBR, NR, PU köpügi, Silikon we FKM ýaly ýokary süýümli materialdan peýdalanýar, öndürip bilýän berkligimiz 20degree-90degree, eýeçiligi bar / okary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m. awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, ...
 • Zawodyň gönüden-göni üpjün ediji sorujy

  Zawodyň gönüden-göni üpjün ediji sorujy

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • amortizator komponentleri Hytaý öndürijini hasa gollanmasy üçin Fe-C-Cu poroşok metaldan ýasalan bölekleri ýasady

  amortizator komponentleri Hytaý öndürijini hasa gollanmasy üçin Fe-C-Cu poroşok metaldan ýasalan bölekleri ýasady

  “Max Auto Parts” sintr önümçiliginde on ýyldan gowrak tejribe topladybölekleri.

  “Max Auto Parts ltd”, “Shock sorujy damper senagaty” Hytaýda iň güýçli 2 öndüriji.

  Sintirlenen bölekler porşeni, esasy klapan we çybyk gollanmasy amortizatorda möhüm rol oýnaýar,

  Geçmişde Hytaýyň käbir zawodlarynyň hiline üns bermeýändigi, köp problema döredendigi, bu ýagdaýda zawodymyzy tehniki taýdan kämilleşdirmek, maşynlary üýtgetmek, takyklygy we hili dünýäde iň ýokary amortizator öndürijisiniň makullamagyna ýetendigi gizlin zat däl. , Bilşteýn, WW ýaly.

  Indi zawodymyzda IATF TS16949 şahadatnamasy bar.

  1.Piston, aşaky klapan, poroşok metallurgiýa tehnologiýasy bilen öndürilen hasa gollanmasy. Fe-c-cu poroşokyny ulanyp, galyp basylýar, süzülýär we işlenýär.

 • ýörite bufer tozan örtügi öň çep we sag bufer

  ýörite bufer tozan örtügi öň çep we sag bufer

  ÖNÜMLER MAGLUMATLARY “Max Auto” -dan ýasalan amortizatoryň bufer we tozan örtügi, adatça NBR, NR, PU köpügi, Silikon we FKM ýaly ýokary süýümli materialdan peýdalanýar, öndürip bilýän berkligimiz 20degree-90degree, eýeçiligi bar / okary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m. awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, ...
 • Öndürijiler podşipnikleri amortizator enjamlary bilen üpjün edýärler

  Öndürijiler podşipnikleri amortizator enjamlary bilen üpjün edýärler

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • NBR HNBR ýag möhüri, amortizator üçin rezin ýag möhüri

  NBR HNBR ýag möhüri, amortizator üçin rezin ýag möhüri

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • rezin amortizator buferi öň çep we sag awto bufer tozan örtügi

  rezin amortizator buferi öň çep we sag awto bufer tozan örtügi

  ÖNÜMLER MAGLUMATLARY “Max Auto” -dan ýasalan amortizatoryň bufer we tozan örtügi, adatça NBR, NR, PU köpügi, Silikon we FKM ýaly ýokary süýümli materialdan peýdalanýar, öndürip bilýän berkligimiz 20degree-90degree, eýeçiligi bar / okary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m. awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, ...
 • BENZC üçin amortizator birleşdiriji strut

  BENZC üçin amortizator birleşdiriji strut

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

  Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • Customhli ululykdaky asma rezin pürsleri şahsylaşdyrylan

  Customhli ululykdaky asma rezin pürsleri şahsylaşdyrylan

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

 • 54320-50Y12 5432916-A00 üçin Absorber Strut dagy

  54320-50Y12 5432916-A00 üçin Absorber Strut dagy

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...