Galp tigirler

Önümimizde galp tigirler bar (10.000ton aýlaw basyşy bilen ýasalan A6061-T6, poslamak aňsat däl adaty stil tigirleri hem goşmak bilen. Biz Hytaýgaryndy tigir zawodyGaryndy tigir esasy material hökmünde alýuminiýden we marganesden, magniýden, hromdan, titandan we beýleki elementlerden ýasalýar.Polat tigir bilen deňeşdirilende, energiýa tygşytlamak, howpsuzlyk we amatlylyk aýratynlyklary bar.

Demir düwünçegi ýasama press bilen basylýar.Munuň artykmaçlygyaýlawly galp tigirlerýokary güýji we ýeňil agramy bar.Galplaşdyrma hili iki tarapa seredýär, bir tarapdan, metal düwünçegiň hili, beýleki tarapdan, ýasama metbugatyň hili, ýasama metbugat on müň tonna ýasama we müň tonna galplyga bölünýär.Umuman, uly zawodlaryň ýasama hili kepillendirilýär.

Maks awtoulag bölekleri hünärmen topar tarapyndan döredilýär, olaryň esasy agzalary köp ýyllap dizaýn, in engineeringenerçilik, önümçilik, QC we garyndy tigirleri biznesinde hyzmat fonuny satýarlar. Allhli garyndy tigir täsir synagyndan, radial ýadawlyk synagyndan, ýadawlyk synagyndan geçdi, duşuşýar JWL, VIA hil standart kepilnamasy, (adam däl zeper) döwük ömri kepilligi.

Gözleg we sargyt etmek üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.
  • Garyndy tigirler

    Garyndy tigirler

    Whehli tigirler täsir synagyndan, radial ýadawlyk synagyndan, egilmek ýadawlygy synagyndan geçdi, JWL, VIA hil standart kepilnamasy, (adam däl zeper) döwük ömri kepilligi