Custöriteleşdirilen poslamaýan polatdan inçe tekiz ýuwujy köýnek

Gysga düşündiriş:

Basyşyny azaltmak ýa-da akymyny we ugruny üýtgetmek üçin suwuklygyň geçişine gözegçilik edýän enjam

“Max Auto” tarapyndan öndürilen köýnekler, adatça SK4, SK5, C20 we C100 materiallaryny ulanýar.Tenneco, kyb, Showa, KW ýaly köp sanly amortizator öndürijisi üçin satyldy

100 sany kompýuter ýaly kiçijik MOQ-ny kabul edip bileris, köp mukdarda ýörite arzanladyş hödürläp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Materail SK4, SK5,65MN, CK101, C100S, SUS, 20C we ş.m.
Galyňlyk 0,1mm-3,5mm
Elýeterlilik OEM, ODM
Galyplar 3500-den gowrak
Şahadatnama ISO9001, TS16949
Arza Amortizator, elektron önümleri, mehanika, kompressor we ş.m.
Gaplamak
Gaplamak Antirust ýa-da ýagly, PE haltalary, kartonlar, paletler

Haryt maglumatlary

“Max Auto” -yň köýnekleri SK4, SK5, C100, SUS ýaly ýokary hilli materialdan peýdalanýar, bu pos poslama we poslama garşylykdyr.
Durnukly gurluşy, tegelek gyralary bolmazdan takyk önüm.
Her köýnek önümçiligi berk önümçilik meýilnamasyna we gözden geçiriş prosesine degişlidir.

Köýnekleriň ulanylyşy: Köp pudaklarda, esasanam durmuş enjamlarynda, elektrik gyzdyrylan turba elementinde, wyklýuçatel enjamlarynda, awtoulag ätiýaçlyk şaýlarynda, termostat enjamlarynda, lukmançylyk enjamlarynyň enjam enjamlarynda.

Sorag-jogap

1-nji sorag.Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: Öndüriji we awtoulag zapas şaýlaryny eksport etmek üçin ygtyýarnamamyz bar, bu ugurda 10 ýyl bäri.

2-nji sorag.Önümiňiziň gurşun wagty näme?
A2: Bir stockadaky harytlar üçin 5 iş güni, köpçülikleýin önümler üçin 15-45 gün.

3-nji sorag.Töleg ýoluňyz näme?
A3: Günbatar bileleşigi, T / T, L / C tarapyndan tölegi kabul edýäris.Adatça, 30% öňünden goýulýar, iberilmezden 70% balans

5-nji sorag.Başga haýsy hyzmaty hödürläp bilersiňiz?
A5: OEM ODM hyzmaty, täze önüm çyzygyny döretmek üçin dizaýn çyzgysyny bize iberiň.
Custöriteleşdirilen hyzmat, önümiňizi dizaýn etmegiňize kömek edip bileris .Maks Auto-nyň köýnekleri Tenneco, KYB, Showa we ş.m. ýaly meşhur amortizator markasyna satylýar.

“Max Auto” tarapyndan öndürilen köýnekler, adatça SK4, SK5, C20 we C100 materiallaryny ulanýar.Tenneco, kyb, Showa, KWF amortizatorda köýnekleriň köp meşhur amortizator markasy üçin satyldy:

Basyşyny azaltmak ýa-da akymyny we ugruny üýtgetmek üçin suwuklygyň geçişine gözegçilik edýän enjam

100 sany kompýuter ýaly kiçijik MOQ-ny kabul edip bileris, köp mukdarda ýörite arzanladyş hödürläp bileris.

SHIM (5)

ÖNÜMLER DÖWRÜ

SHIM (1)

ÖNÜMLER

SHIM (3) SHIM (2)

Barlag enjamlary

SHIM (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň