Piston hasasy

Porzin hasasy porşanyň işini goldaýan birleşdiriji bölekdir.Frequygy-ýygydan hereket edýän we ýokary tehniki talaplar bilen hereket edýän bölek, esasan nebit silindriniň we silindriň hereket edýän böleklerinde ulanylýar.Gidrawlik silindri mysal hökmünde alyp, silindrden, porşen çybygyndan durýar (gidrawlik silindrli porşen hasasy), porşen we ahyrky gapak.Porzin hasasy öz içine alýarhollow piston hasasy, amortizator, gaýtadan işlemegiň hili önümiň ömrüne we ygtybarlylygyna gönüden-göni täsir edýär. Porşon çybygynyň işleýiş talaplary ýokary, ýeriň çişligi talaplary Ra0.4 ~ 0.8μm, koaksiallyk we geýmäge garşylyk talaplary berk .Silindr çybygynyň esasy aýratynlygy, gaýtadan işlemek kyn we gaýtadan işleýän işgärleri biynjalyk edýän uzyn şahany gaýtadan işlemekdir.

(1) ýeterlik güýç, berklik we durnuklylyk;(2) Gowy eşik garşylygy we ýokary işleýiş takyklygy we ýerüsti çişlik talaplary;(3) Stresiň konsentrasiýasynyň gurluşa täsirini azaltmak;(4) birikmäniň ygtybarlydygyna we gowşamagynyň öňüni almaga;(5) Hrom bilen örtülen porşen hasasyporşiniň sökülmegini aňsatlaşdyrmak üçin gurluş dizaýny
 • Şok sorujy zawod öndürijisi üçin C35 C45 porşen şahasy

  Şok sorujy zawod öndürijisi üçin C35 C45 porşen şahasy

  Hytaý awtoulag, motosikl C35 C45 şok sorujy zawod öndürijisi üçin porşen şkafynyň iň ýokary 3 şok öndürijisi Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome Galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min gödekligi: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: 0.02 / 400mm öndürijilik güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä El ...
 • Piston çybyk öndürijisi ýol amortizatoryny özleşdirdi

  Piston çybyk öndürijisi ýol amortizatoryny özleşdirdi

  Hytaý awtoulag, motosikl porşon çybyk öndürijisi, awtoulag zarbasy sorujy wilkany düzdi 900 HV Min gödekligi: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: 0.02 / 400mm Hasyl güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä ...
 • Hytaý awtoulag, motosikl üçin piston çybyk öndürijileriniň iň gowy 3-ligi

  Hytaý awtoulag, motosikl üçin piston çybyk öndürijileriniň iň gowy 3-ligi

  Hytaýda awtoulag, motosikl üçin iň ýokary 3 şok pistonly öndürijiler Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min gödekligi: Ra 0.1 Micron Maks Göni: 0.02 / 400mm öndürijilik güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materialyna görä Bend Test Ac ...
 • Hytaý, awtoulag, motosikl üçin iň oňat 3 şok zawod zawody

  Hytaý, awtoulag, motosikl üçin iň oňat 3 şok zawod zawody

  “Max Auto Parts ltd”, amortizator senagaty boýunça Hytaýyň iň gowy 3 öndürijisidir Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min gödekligi: Ra 0.1 Micron Maks gönümelligi: 0.02 / 400mm öndürijilik güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materialyna görä ...
 • Gidrawlik silindrli porşenli çybyk SAE 1035 , SAE1045 gaty Chrome örtülen çybyk

  Gidrawlik silindrli porşenli çybyk SAE 1035 , SAE1045 gaty Chrome örtülen çybyk

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä egilmek synagy Müşderiniň islegine görä üpjün ediş şerti: 1. Gaty Chrome örtülen 2 ...
 • Hytaýlylar gidrawlik silindrli porşen çybygyny, amortizator gaz çeşmesi üçin porşon taýagyny ýasadylar

  Hytaýlylar gidrawlik silindrli porşen çybygyny, amortizator gaz çeşmesi üçin porşon taýagyny ýasadylar

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä egilmek synagy Müşderiniň islegine görä üpjün ediş şerti: 1. Gaty Chrome örtülen 2 ...
 • Gidrawlik ulgamy sazlap boljak şok absober çin, şok üçin polist porşen taýajygyny ýasady

  Gidrawlik ulgamy sazlap boljak şok absober çin, şok üçin polist porşen taýajygyny ýasady

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä egilmek synagy Müşderiniň islegine görä üpjün ediş şerti: 1. Gaty Chrome örtülen 2 ...
 • Material polat hrom bilen örtülen porşenli çybyk awtoulag / motosikl amortizatory bar

  Material polat hrom bilen örtülen porşenli çybyk awtoulag / motosikl amortizatory bar

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä egilmek synagy Müşderiniň islegine görä üpjün ediş şerti: 1. Gaty Chrome örtülen 2 ...
 • Qualityokary hilli gaty hrom bilen örtülen porşen çybyk, amortizatorlar üçin içi boş porşenli çybyk, gaz çeşmeleri, damper

  Qualityokary hilli gaty hrom bilen örtülen porşen çybyk, amortizatorlar üçin içi boş porşenli çybyk, gaz çeşmeleri, damper

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä egilmek synagy Müşderiniň islegine görä üpjün ediş şerti: 1. Gaty Chrome örtülen 2 ...
 • Hytaýda “Shock Absorber Piston Rod” öndürijileri

  Hytaýda “Shock Absorber Piston Rod” öndürijileri

  “Max Auto Parts ltd”, amortizator senagatynda Hytaýyň iň gowy 3 öndürijisidir.Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materialyna görä Bend Test A ...
 • Gowy bahasy ýöriteleşdirilen ululygy bolan hrom çybygyny öndüriji

  Gowy bahasy ýöriteleşdirilen ululygy bolan hrom çybygyny öndüriji

  Daşarky diametri: Ø 6mm-35mm Jemi uzynlygy: 100mm -650mm Polat materialy: SAE1035 / SAE1045 Chrome galyňlygy: 10 ~ 25 μm Chrome gatylygy: 900 HV Min Çydamlylygy: Ra 0.1 Mikron Maks Düzligi: Polat materialyna görä öndürijilik güýji 0.02 / 400mm we müşderiniň talaby Dartyş güýji Polat materialyna we müşderiniň talaplaryna görä uzalmagy Polat materiala görä Bend Test Müşderiniň talaplaryna görä ...
 • “Shock Absorber” “Chrome Plating Piston Rod” ulanýar

  “Shock Absorber” “Chrome Plating Piston Rod” ulanýar

  Porzin hasasy esasan gidrawliki pnewmatik, in engineeringenerçilik tehnikasynda, porşen taýagy bilen awtoulag öndürmekde, ýol görkeziji sütün plastmassa enjamlarynda, gaplaýyş maşynlarynda, çaphana maşynlarynda, rolikde, dokma tehnikasynda, ok bilen ulag tehnikasynda, çyzykly optiki ok bilen çyzykly hereketde ulanylýar.