Absorber bölekleri

 • QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

  QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

  Aýratynlyklary Ömrüňi ulanmagyň hili 1.50000 gezek 2. Bir ýyl kepillik Birikdirmeler Top birleşdirijisi / metal göz / klawiş we ş.m. Üstünlik 1. Mugt nusgalar bar 2.Kiçijik MOQ bar, nusga sargytlaryny kabul edip bileris, 100 sany 3.Fast Deliv ...
 • OE 53440-29046 53450-29046 Awtoulag magistraly üçin gaz çeşmesi Cressida RX80 / GX81

  OE 53440-29046 53450-29046 Awtoulag magistraly üçin gaz çeşmesi Cressida RX80 / GX81

  Aýratynlyklary Ömrüňi ulanmagyň hili 1.50000 gezek 2. Bir ýyl kepillik Birikdirmeler Top birleşdirijisi / metal göz / klawiş we ş.m. Üstünlik 1. Mugt nusgalar bar 2.Kiçijik MOQ bar, nusga sargytlaryny kabul edip bileris, 100 sany 3.Fast Deliv ...
 • 4853032220 4854032220 4853039165 4853039175 4853039195 4854039115 4854039125 4854039145 Accent, Pony üçin awtoulag amortizatory

  4853032220 4854032220 4853039165 4853039175 4853039195 4854039115 4854039125 4854039145 Accent, Pony üçin awtoulag amortizatory

  Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.

 • Accent, Pony üçin 333212 333211 awtoulag amortizatory

  Accent, Pony üçin 333212 333211 awtoulag amortizatory

  Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.

 • köp ýurtda awtoulag gyzgyn satylýan sazlaýjy amortizator damping

  köp ýurtda awtoulag gyzgyn satylýan sazlaýjy amortizator damping

  Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.

 • 861412023A oem amortizator gowy baha awtoulag bölegi awtoulag şoky

  861412023A oem amortizator gowy baha awtoulag bölegi awtoulag şoky

  Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.

 • 54320-50Y12 5432916-A00 üçin Absorber Strut dagy

  54320-50Y12 5432916-A00 üçin Absorber Strut dagy

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

  Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • Amortizator üçin ýokary hilli kauçuk

  Amortizator üçin ýokary hilli kauçuk

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

 • Steelörite polat amortizator 37Mn5 içki turba

  Steelörite polat amortizator 37Mn5 içki turba

  Esasy jikme-jiklikler Model: raýat ýyly: 1973-1977, 2002-2016, 1988-1991, 1992-1995, 2017-, 1975-1995, 1973-2019, 1994-1995, 2001-2005 Awtoulag enjamlary: HONDA kepilligi: 1 ýyllyk ýeri Gelip çykyşy: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Maks Awtoulag modeli: ähli önümiň ady: turba Material: Polat laýyk: amortizator / deive çalşygy Basyş: gidrawlik Maksimum urgy: 630mm Diametri: 30mm-1600mm Reňk: Gara çybyk diametri 20mm-1500mm Iň ýokary urgy 630mm daşarky turba di ...
 • NBR möhür ýagy möhüri üçin ýokary hilli we arzan baha öndüriji

  NBR möhür ýagy möhüri üçin ýokary hilli we arzan baha öndüriji

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • Awtoulag asma adaty rezin gyrymsy

  Awtoulag asma adaty rezin gyrymsy

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7