“Honda Civic Street II Coilovers” aşaky enjam, bahar dartgynlygy we 32 basmak, basmak beýikligi sazlamak

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Honda Civic Street IICoilovers Lowering Kit, Bahar dartgynlygy we 32 Damping basyň, beýikligi sazlaň

Damping derejeleri: 32 ýol
Awtoulagyň dogry ýoluny peseltmek üçin zarba toplumynyň üstünden ýörite dizaýn edilen rulon çeşmeleri

Polatdan ýasalan korpus we klapon bilen mono turba zarbasy 32 gezek basmagyň güýç güýjüni sazlamaga mümkinçilik berýär;Garaşsyz bahar dartgynlygy we beýiklige münmek, berklige we beýiklige münmek üçin aýratyn sazlamak üçin

Gurnama görkezmeleri ýok;Tejribeli hünärmenler tarapyndan gurmak maslahat berilýär
Poslamaýan polatdan ýasalan mono-turba zarbalary
Uly nebit we gaz kuwwaty
32 Yza gaýtarmak sazlamalary

Biz Coilover zawody

 

 

Gabat gelýär

MAX AWTO .OK. MODEL ARYL KASS KOD SPRING
HONDA
HEG CIVIC 92 ~ 95 EG / SR4 F10 R6
HEK CIVIC 96 ~ 00 EK / SO4 F10 R6
HEP3 CIVIC 03 ~ 05 EP3 F7 R9
HC8 CIVIC 06 ~ 11 FD / FG / FA F4 R6
HC9 CIVIC 12 ~ 15 FB F5 R5
HC10 CIVIC 16+ FC1 / FC2 F5 R5

Bahar bahasy (Öň / Yz): 10 kg / mm (560 litr / dýuým) / 8 kg / mm (448 litr / dýuým);

 

örtük 副本komponenti

 

Biz zawod

ýöriteleşdiriňamortizator zawody, zarbalaryň üstünde rulon, coilovers honda civic, Bahar, sazlap bolýan örtükler

zawod

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň