Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Jikme-jiklikler

  • 01

    Gysga düşündiriş:

    Oturylyşyk, amortizatoryň beýikligini we içerki nemlendiriji güýjüň ululygyny erkin sazlap bilýär, bu ulagyň beýikligi we asma gatylygy nukdaýnazaryndan ulagy yza we yza öwrüp bilýär we gaty ýokary oýnamak ukybyna eýe we asma gatylygy we çeýeligi.

  • 02

    Gysga düşündiriş:

    Pnewmatiki amortizator bilen deňeşdirilende, örtük ýönekeý we ykjam gurluşyň artykmaçlyklaryna eýedir;we daşky gurşawyň päsgelçiliklerinden azat bolmagyň ygtybarlylygy artykmaçlygy.

Aýratyn önümler

BIZ hakda

Awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji we eksport ediji “Max Auto Parts” -a hoş geldiňiz.
Awtoulag zapas şaýlaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen dogruçyl we çynlakaý kompaniýa.Biz Hytaýda ýerleşýäris we TS16949 şahadatnamasynyň bardygyna buýsanýarys.

Esasy önüm diapazony: amortizator, awtoulag örtügi, porşen çybyk, möhürleme bölegi, poroşok metallurgiýasy, bahar, turba, ýag möhüri, diskler, tigir merkezi we beýleki awtoulag bölekleri, sport bölekleri.

Maksda, şeýle hem, proýektory, gödekligi barlaýjy, mikro gatylygy barlaýjy, uniwersal dartyş enjamy, Metallografiýa analizatory, galyňlygy barlaýjy, duz sepiji synagçy ýaly hiline gözegçilik etmek üçin birnäçe synag enjamlary bar.

Maksyň önümleri Russiýa, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Afrika, Kanada, ABŞ, Awstraliýa we ş.m. eksport edildi.Maks gowy abraýa eýe we müşderiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurýar.