Kauçuk Buş

Kauçuk gyrymsyasma barlar, amortizatorlar, burulýan barlar we dolandyryş gollary ýaly asma we rul böleklerini ýerleşdirmek üçin ulanylýar.Mundan başga-da, gyrymsylar ýoluň zarbasyny siňdirmäge we rahatlygy ýokarlandyrmaga kömek edýär, käbirleri ses titremesini we gödekligini azaltmak üçin niýetlenendir.


Rezin gyrymsy ýa-da rezin podşipnikler awtoulag şassisinde şok siňdiriji komponentler hökmünde giňden ulanylýar, esasan hereketlendirijiniň, geçirijiniň, hereketlendiriji şahanyň we çarçuwanyň ýa-da korpusyň we asma ulgamynyň birikmesinde jemlenendir.


Theyzky amortizator gyrymsylary “Max Auto” tarapyndan öndürilen ýokary hilli rezin, PU ýa-da NR ulanylýar, demir bölegi tebigy rezin we neopren rezin ýaly dürli materiallardan ýasalan takyk poslamaýan polat turbany ulanýar.Asyl gyrymsy agaçlary aýratyn ulanmak üçin niýetlenen has ýokary “Grommet” önümlerine kämilleşdirmek bilen, ulagyň umumy işleýşi we belli bir şertlerde ýerine ýetirmek ukyby ep-esli gowulaşyp biler. Siňdiriji sorujy, Maksda köp galyplar bar we biz hem şoňa görä sazlap bileris müşderileriň talaplaryna.


Gözleg we sargyt etmek üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

 • Amortizator üçin ýokary hilli kauçuk

  Amortizator üçin ýokary hilli kauçuk

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

 • Customhli ululykdaky asma rezin pürsleri şahsylaşdyrylan

  Customhli ululykdaky asma rezin pürsleri şahsylaşdyrylan

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

 • Awtoulag asma adaty rezin gyrymsy

  Awtoulag asma adaty rezin gyrymsy

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

 • Awtoulag damperi üçin lomaý rezin ot

  Awtoulag damperi üçin lomaý rezin ot

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

 • Qualityokary hilli kauçuk Awtoulag asma rezin gyrymsy agaç

  Qualityokary hilli kauçuk Awtoulag asma rezin gyrymsy agaç

  “Max Auto” tarapyndan öndürilen kauçuk gyrymsy ýokary hilli rezin, PU ýa-da NR, demir bölegi takyk poslamaýan polat turbany ulanýar.