Oturgyçlar nirede ýasalýar?Iň soňky ýolbeletimiz!

Oturylyşyklar barada aýdylanda, saýlawlarda kemçilik ýok.350 $ -dan başlap, 5000 $ ýa-da ondanam ýokary çykýan giriş derejesindäki rulonlardan başlap, hemme zat.Şeýlelik bilen, müşderiler öz awtoulaglary üçin haýsy gurnama isleýändiklerini öwrenenlerinde, rulonlaryň nirede ýasalýandygy baradaky soragyň köp ýüze çykýandygyna şek ýok.Şol sebäpli, örtük markalarynyň sanawyny we olaryň nirede ýasalýandygyny düzmek kararyna geldik.Bu sanawa goşjak zadyňyz bar bolsa biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

coilover-BMW E46
Marka çyzgysy
BC Racing - Taýwan
Bilşteýn - Germaniýa
MaxAuto - Hytaý
D2 Racingaryş - Taýwan
Dinan - Garaşylýar
FOX ýaryşy - garaşylýar
“Fortune Auto” - ABŞ
Funksiýa we forma - Taýwan
“Fortune Auto” - ABŞ
Godspeed Taslamasy Taýwan
HKS - Japanaponiýa
JDMSPEED hyina
KSport Kontrol - Taýwan
KW Awtoulag - Germaniýa
maXpeedingrods - Hytaý
Megan Racing - Taýwan
Ohlins - Şwesiýa
Satyjylar - garaşylýar
1-nji sorag
“RaceComp”
Raceland - Hytaý
Revel - garaşylýar
RS-R– Garaşylýar
Kümüşler Taýwan
Skunk2 - garaşylýar
Skyjacker - Garaşylýar
ST togtadyşlary - garaşylýar
Duruş - ABŞ
Tanabe - garaşylýar
TEIN apanaponiýa
TruHart –USA

Oturgyçlaryň nirede ýasalýandygy ýa-da belli bir markanyň hili barada soraglaryňyz bar bolsa, aşakda soramagyňyzy haýyş edýäris.

Maks AutoBirnäçe ýyl ösmek bilen Hytaýdan iň köp öndüriji boldy, dünýäde iň ýokary söwda markasy bolmak islenýär.

Monotube örtüginiň hili dünýädäki millionlarça müşderi tarapyndan synagdan geçirildi.


Iş wagty: Iýul-10-2023