Awtoulag zarbasy

Theawtoulag amortizatory awtoulagyň ulanylmagynyň gowşak bölegi bolup, amortizatoryň işi awtoulagyň tekizligine we beýleki bölekleriň durmuşyna gönüden-göni täsir eder, şonuň üçin amortizator köplenç gowy işlemeli.Aşakda şok Absorberiň degişli tanyşdyrylyşy: 1. Funksiýa: amortizator (Absorber), amortizator esasan şok we ýoluň üstündäki täsirini siňdirenden soň baharyň zarbasyny saklamak üçin ulanylýar.Deňsiz ýoluň üstünden geçende,şok sorujy bahar buferi ýoluň yrgyldysyny süzüp bilýär, çeşmäniň özi hem özara hereket eder we amortizator bu ýaz böküşini saklamak üçin ulanylýar.Eger amortizator gaty ýumşak bolsa, beden ýokaryk we aşak böker we amortizator gaty gaty bolsa, baharyň kadaly işlemeginiň öňüni alyp, aşa garşylyk getirer.

Maks oem amortizatoryny üpjün edip biler we sazlap biler.
 • Accent, Pony üçin 333212 333211 awtoulag amortizatory

  Accent, Pony üçin 333212 333211 awtoulag amortizatory

  Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.

 • köp ýurtda awtoulag gyzgyn satylýan sazlaýjy amortizator damping

  köp ýurtda awtoulag gyzgyn satylýan sazlaýjy amortizator damping

  Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.

 • 4853032220 4854032220 4853039165 4853039175 4853039195 4854039115 4854039125 4854039145 Accent, Pony üçin awtoulag amortizatory

  4853032220 4854032220 4853039165 4853039175 4853039195 4854039115 4854039125 4854039145 Accent, Pony üçin awtoulag amortizatory

  Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.

 • 861412023A oem amortizator gowy baha awtoulag bölegi awtoulag şoky

  861412023A oem amortizator gowy baha awtoulag bölegi awtoulag şoky

  Amortizator, awtoulagyň hereketlendiriş rahatlygyny ýokarlandyrmak we çarçuwanyň we bedeniň titremesini gowulandyrmak üçin bir bölekdir.Ulag işleýän mahaly, amortizator çeşmesi esasan ýollaryň deň däl ýerlerinden döreýän böwetleri we titremeleri siňdirmek üçin ulanylýar.Elastik element hökmünde çeşme, ýoluň üstündäki titremäni siňdirip we süzüp, ikitaraplaýyn bökmek hereketini döredip biler.Amortizatoryň esasy wezipesi, ýoluň üstünden dürli täsirleri siňdirenden soň, şok siňdiriji baharyň gaýta-gaýta bökmegini basyp ýatyrmak, baharyň tebigy yrgyldysyny çaltlaşdyrmak we ulag üçin has oňat hereket rahatlygy üpjün etmekdir.

 • Hytaý asma böleklerini hil kepilligi bilen awtoulag amortizatoryny öndürýär