Strut podşipnik

Bu örtük öwrüliş toplumy adaty oemiňize ýa-da bazardan soň beýikligi doly sazlamaga mümkinçilik berer. Düzülip bilinýän rulona öwrülip, ​​yzky tigirler üçin ýerleşmek üçin beýikligi sazlap bilersiňiz. Maks awtoulag bölekleri rulonlaryň köp bölegini öndürýär. Mysal üçin: Topokarky Nut bilen plastinka.Maksyň önümi ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.

Bizde 12mm, 14mm.18mm ýaly hoz bilen örtülen ýokarky plastinkanyň köp ölçegleri bar. Şeýle hem ululygyny müşderiniň talaplaryna görä düzüp bileris. Hiliň kepilliklerinden biri Maksyň tejribeli tehniki topary bolmagydyr, olar diňe bir bolmaz Müşderiler üçin çeşme önümleri, şeýle hem tehniki goldaw berýär .Söwda podşipnikleri üçin hem önümi bilip bileris.

Gözleg we sargyt etmek üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.Biz strut göteriji biziň oňat artykmaç önümimizdir.
 • Öndürijiler podşipnikleri amortizator enjamlary bilen üpjün edýärler

  Öndürijiler podşipnikleri amortizator enjamlary bilen üpjün edýärler

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • Zawodyň gönüden-göni üpjün ediji sorujy

  Zawodyň gönüden-göni üpjün ediji sorujy

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • BENZC üçin amortizator birleşdiriji strut

  BENZC üçin amortizator birleşdiriji strut

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • 54320-50Y12 5432916-A00 üçin Absorber Strut dagy

  54320-50Y12 5432916-A00 üçin Absorber Strut dagy

  Önümiň beýany “Max Auto Parts Ltd.” şok sorujy enjamlary öndürmäge ünsi jemleýär.Strut öndürýän zawodda ösen önümçilik tehnologiýasy, import edilýän önümçilik enjamlary we ajaýyp polat bar.Önüm ýokary takyklyk, durnukly tizlik, pes ses, uzak ömür we ş.m. aýratynlyklara eýedir. Kompaniýa hili, abraýy we güýji bilen müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Kompaniýanyň maglumatlary Bu bölümiň her bir aýratyn bölegi ýokary hilli materiýa bilen ýasalýar ...
 • 2039810020 BENZC üçin awtoulag zapas şaýlary

  2039810020 BENZC üçin awtoulag zapas şaýlary

  B01C-34-380 / VOLVO üçin öňdäki zarba berkitmesi