Nebit möhüri

Amortizator ýagynyň möhüri, amortizator ýagy möhüri diýlip hem bilinýän, porşen taýagy bilen turbanyň arasynda motosikller, awtoulaglar, ýük awtoulaglary we beýleki ulaglar ulanylýar.Esasy wezipe, garşylykly hereket wagtynda ýagyň we gazyň syzmagynyň öňüni almak we hyzmat ediş möhletine ýetmek üçin daşarky hapalaýjy maddalaryň girmeginiň üstünlikli öňüni almakdyr.

Amortizator möhürleri amortizatorlaryň ygtybarly işlemegi we hyzmat ediş möhleti üçin zerur bolan dinamiki möhürlerdir.Sürtülmäni azaltmak we hapalaýjylaryň ulgama girmeginiň öňüni almak üçin ýörite işlenip düzülen materiallary we dizaýnlary ulanýarlar.

Şok sorujy ýag möhürleri çalşylanda, ýörite programmaňyz üçin dogry ululygy we materialy saýlamak möhümdir.Rezin gabyk möhürleri we metal gabyk möhürleri ýaly saýlamak üçin köp dürli nebit möhürleri bar.Şeýle hem ygtybarly öndürijiligi üpjün etmek üçin möhürleri dogry gurmak we goldamak möhümdir.

Materialda NBR, HNBR, PTEE, FPM, MVQ, EPDM, PTFE.Maks awtoulag böleklerinde köp sanly nebit möhüri bar, biz müşderiniň islegine görä sazlap bileris.
 • Hytaý öndürijisi lomaý we bölek zawod bahasy motory silindr ýagly möhür

  Hytaý öndürijisi lomaý we bölek zawod bahasy motory silindr ýagly möhür

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

  Zawodyň bahasy we ýokary hilli NBR Neoprene HNBR EPDM Hytaý öndürijisinden nebit möhüri

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • NBR HNBR ýag möhüri, amortizator üçin rezin ýag möhüri

  NBR HNBR ýag möhüri, amortizator üçin rezin ýag möhüri

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • NBR möhür ýagy möhüri üçin ýokary hilli we arzan baha öndüriji

  NBR möhür ýagy möhüri üçin ýokary hilli we arzan baha öndüriji

  Önümiň beýany aýratynlyklary Materail möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU Bahar: SWP, SUS metal gap: Uglerod polat reňki Gara, gyzyl, sary, gök, mämişi, goňur, gyrmyzy we ş.m. Elýeterlilik OEM, ODM görnüşi Serratlanan, örtülen, gasynlanan, tekiz, halka we başgalar Müşderiniň talapnamasy hökmünde ISO9001, TS16949, SGS Programma awtoulagynyň asmagy, awtoulag dwigateli, gidrawlik ulgamy , howa basyş ulgamy we ş.m.“Max Auto Parts Ltd” ýerli marka nebit möhürleri bilen üpjün edýär, bizem satyn alyp bileris ...
 • TC stilindäki rezin FKM ýokary temperaturaly ýag möhüri

  TC stilindäki rezin FKM ýokary temperaturaly ýag möhüri

  Möhürleýji agza: NBR, HNBR, ACM, EPDM, VMQ, PTFE, SBR, FKM, PU
  Bahar: SWP, SUS
  Metal gap: Uglerod polat