Bufer we tozan örtügi

Bufer, ýokary çeýeligi we berkligi bolan rezin önümleriň bir görnüşi, awtoulag modifikasiýa garnituralaryna degişlidir.Spiral çeşmäniň awtoulag asma ulgamyna gurmak üçin ulanylýar, esasan aamortizator buferiwe amortizator goragy.

Theawtoulag amortizator buferi we NBR, NR, PU köpügi, Silikon we FKM ýaly ýokary hilli material bilen Maks Auto-dan öndürilen amortizatoryň tozan örtügi, öndürip boljak gatylyk aralygy 20degree-90degree, ýokary / pes temperatura garşylygy ýaly häsiýetlere eýe , ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m. Maks Auto ululygyny, reňkini üýtgedip biler.

Maksyň önümleri Russiýa, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Afrika, Kanada, ABŞ, Awstraliýa we ş.m. eksport edildi.Hiliň kepilliklerinden biri, Maksyň örän tejribeli tehniki toparynyň bolmagydyr, olar diňe bir müşderiler üçin önüm çykarman, eýsem tehniki goldawy, önümçilige hemişe gözegçilik we hil yzarlaýyş hyzmatyny hem berer.

Gözleg we sargyt etmek üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.
 • Awtomatik abatlaýyş enjamlary Bufer rezin içindäki howa asma bahary

  Awtomatik abatlaýyş enjamlary Bufer rezin içindäki howa asma bahary

  ÖNÜMLER MAGLUMATLARY “Max Auto” -dan ýasalan amortizatoryň bufer we tozan örtügi, adatça NBR, NR, PU köpügi, Silikon we FKM ýaly ýokary süýümli materialdan peýdalanýar, öndürip bilýän berkligimiz 20degree-90degree, eýeçiligi bar / okary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m. awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, ...
 • rezin amortizator buferi öň çep we sag awto bufer tozan örtügi

  rezin amortizator buferi öň çep we sag awto bufer tozan örtügi

  ÖNÜMLER MAGLUMATLARY “Max Auto” -dan ýasalan amortizatoryň bufer we tozan örtügi, adatça NBR, NR, PU köpügi, Silikon we FKM ýaly ýokary süýümli materialdan peýdalanýar, öndürip bilýän berkligimiz 20degree-90degree, eýeçiligi bar / okary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m. awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, ...
 • ýörite bufer tozan örtügi öň çep we sag bufer

  ýörite bufer tozan örtügi öň çep we sag bufer

  ÖNÜMLER MAGLUMATLARY “Max Auto” -dan ýasalan amortizatoryň bufer we tozan örtügi, adatça NBR, NR, PU köpügi, Silikon we FKM ýaly ýokary süýümli materialdan peýdalanýar, öndürip bilýän berkligimiz 20degree-90degree, eýeçiligi bar / okary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m. awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, ...
 • Passat B5 / Audi A6 A4 üçin awtoulag rezin şok absorber bufer tozan örtügi

  Passat B5 / Audi A6 A4 üçin awtoulag rezin şok absorber bufer tozan örtügi

  Önüm jikme-jiklikleri materiallary NR, NBR, SBR, CR, EPDM, TPR, TPU, Silikon, AEM, ACM, FVMQ / Florosilikon, FKM / VITON, FFKM HNBR, PU, ​​köpük rezin we ş.m. gatylyk 20degree-90degree prosess akymynyň gysylmagy, sanjym , sanjym geçirmek, ekstruziýa, silikon suwuk sanjym reňki Gara / ak / sary ýa-da beýleki ölçeg / şekil Çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä.Emläk Highokary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, Ozon garşylygy ...
 • Meşhur gyzgyn satylýan rezin şok absorber rezin bufer

  Meşhur gyzgyn satylýan rezin şok absorber rezin bufer

  Hiç hili çökmek, ýarylmak, siňdirmek, boşluklar, gowşaklyk, metal çukur ýok
  we beýleki kemçilikler