Önümler

 • Awtoulag asma adaty rezin gyrymsy

  Awtoulag asma adaty rezin gyrymsy

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

 • Şok sorujy içki silindriň daşky / içki turbasy

  Şok sorujy içki silindriň daşky / içki turbasy

  Esasy jikme-jiklikler Model: raýat ýyly: 1973-1977, 2002-2016, 1988-1991, 1992-1995, 2017-, 1975-1995, 1973-2019, 1994-1995, 2001-2005 Awtoulag enjamlary: HONDA kepilligi: 1 ýyllyk ýeri Gelip çykyşy: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Maks Awtoulag modeli: ähli önümiň ady: turba Material: Polat laýyk: amortizator / deive çalşygy Basyş: gidrawlik Maksimum urgy: 630mm Diametri: 30mm-1600mm Reňk: Gara çybyk diametri 20mm-1500mm Iň ýokary urgy 630mm daşarky turba di ...
 • Inçe tekiz ýuwujy materiallar SK4 SK5, C100 amortizator, goldawy özleşdirmek üçin amatly

  Inçe tekiz ýuwujy materiallar SK4 SK5, C100 amortizator, goldawy özleşdirmek üçin amatly

  Esasy jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Hytaý modeli belgisi: Önümiň ady: Ölçegleşdirilen C100S Şok sorujy spacert tekiz sazlaýjy köýnekler Material: SK4, SK5,65MN, CK101, C100S, SUS, 20C, Sandvik 20C faceerüsti bejermek: Grinding Finish: Antirusty guratmak ýa-da ýagly şahadatnama: TS16949 Ölçegi: omörite ölçeg görnüşi: Takyk däl bölekler (OEM hyzmaty) Bahasy: Gaty, çydamly, elastik reňk: Asyl Kompaniýa ösen önümçilik tehnologiýasyna eýe, proses akymyny gowulandyrdy c tarapyndan öndürilen klapan plitalary ...
 • Awtoulag damperi üçin lomaý rezin ot

  Awtoulag damperi üçin lomaý rezin ot

  Ningbo Max Auto Parts Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen kauçuk gyrymsy agaçlar, esasan, NR PU MPTF FC-0205 ýaly ýokary hilli çig maldan ýasalýar.

  Gyrymsylygyň roly :
  Awtoulagyň korpusyna iberilýän zarba we titremäni peseldýär, Awtoulagyň işleýiş durnuklylygyny üpjün ediň, asmagyň kepillendirilen elasto kinematiki aýratynlyklary.

  Kauçuk gyrymsylygyň esasy wezipesi, iki bölek arasynda interfeýs hökmünde hereket etmek, bufer hökmünde hereket etmek we iki bölekiň täsiri netijesinde emele gelen energiýany siňdirmekdir.Çäkli mukdarda hereket etmäge mümkinçilik bermek bilen iki bölegi bölýär, şeýlelik bilen titremäni we hatda sesi azaldýar.

 • CDW / ERW / Sowuk rulonly hrom örtük turba öndürijisi

  CDW / ERW / Sowuk rulonly hrom örtük turba öndürijisi

  Esasy jikme-jiklikler Model: raýat ýyly: 1973-1977, 2002-2016, 1988-1991, 1992-1995, 2017-, 1975-1995, 1973-2019, 1994-1995, 2001-2005 Awtoulag enjamlary: HONDA kepilligi: 1 ýyllyk ýeri Gelip çykyşy: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Maks Awtoulag modeli: ähli önümiň ady: turba Material: Polat laýyk: amortizator / deive çalşygy Basyş: gidrawlik Maksimum urgy: 630mm Diametri: 30mm-1600mm Reňk: Gara çybyk diametri 20mm-1500mm Iň ýokary urgy 630mm daşarky turba di ...
 • hil kepilligi Sandvik 20C Şok sorujy ýalpyldawuk ýuwujy

  hil kepilligi Sandvik 20C Şok sorujy ýalpyldawuk ýuwujy

  Esasy jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Hytaý modeli belgisi: Önümiň ady: Ölçegleşdirilen C100S Şok sorujy spacert tekiz sazlaýjy köýnekler Material: SK4, SK5,65MN, CK101, C100S, SUS, 20C, Sandvik 20C faceerüsti bejermek: Grinding Finish: Antirusty guratmak ýa-da ýagly şahadatnama: TS16949 Ölçegi: omörite ölçeg görnüşi: Takyk däl bölekler (OEM hyzmaty) Bahasy: Gaty, çydamly, elastik reňk: Asyl Kompaniýa ösen önümçilik tehnologiýasyna eýe, proses akymyny gowulandyrdy c tarapyndan öndürilen klapan plitalary ...
 • Custörite awtoulag şok absorber möhürleme böleklerini öndüriji

  Custörite awtoulag şok absorber möhürleme böleklerini öndüriji

  “Max Automobile Co. Ltd.

  Materiallar saýlanylanda, önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ilki bilen möhürleme görnüşine we ulanylyş aýratynlyklaryna görä dürli mehaniki aýratynlyklary bolan metal materiallary saýlaýarys.

  Adatça, awtoulag möhürleme bölekleri üçin materiallar saýlanylanda aşakdaky ýörelgeler berjaý edilmelidir:

  a.Saýlanan materiallar ilki bilen awtoulag bölekleriniň öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir;

  b .Saýlanan materiallaryň gowy işleýşi bolmaly;

  c .Saýlanan material has gowy ykdysadyýete eýe bolmalydyr.

 • OD 20-40mm lomaý polat turba

  OD 20-40mm lomaý polat turba

  Esasy jikme-jiklikler Model: raýat ýyly: 1973-1977, 2002-2016, 1988-1991, 1992-1995, 2017-, 1975-1995, 1973-2019, 1994-1995, 2001-2005 Awtoulag enjamlary: HONDA kepilligi: 1 ýyllyk ýeri Gelip çykyşy: Zhejiang, Hytaý Marka ady: Maks Awtoulag modeli: ähli önümiň ady: turba Material: Polat laýyk: amortizator / deive çalşygy Basyş: gidrawlik Maksimum urgy: 630mm Diametri: 30mm-1600mm Reňk: Gara çybyk diametri 20mm-1500mm Iň ýokary urgy 630mm daşarky turba di ...
 • amortizator ýalpyldawuk tekiz inçe ýokary hilli poslamaýan polat köýnek

  amortizator ýalpyldawuk tekiz inçe ýokary hilli poslamaýan polat köýnek

  Esasy jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Hytaý modeli belgisi: Önümiň ady: Ölçegleşdirilen C100S Şok sorujy spacert tekiz sazlaýjy köýnekler Material: SK4, SK5,65MN, CK101, C100S, SUS, 20C, Sandvik 20C faceerüsti bejermek: Grinding Finish: Antirusty guratmak ýa-da ýagly şahadatnama: TS16949 Ölçegi: omörite ölçeg görnüşi: Takyk däl bölekler (OEM hyzmaty) Bahasy: Gaty, çydamly, elastik reňk: Asyl Kompaniýa ösen önümçilik tehnologiýasyna eýe, proses akymyny gowulandyrdy c tarapyndan öndürilen klapan plitalary ...
 • Metal möhürleme bölekleri asyl bahar bazasy

  Metal möhürleme bölekleri asyl bahar bazasy

  “Max Automobile Co. Ltd.

  Materiallar saýlanylanda, önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ilki bilen möhürleme görnüşine we ulanylyş aýratynlyklaryna görä dürli mehaniki aýratynlyklary bolan metal materiallary saýlaýarys.

  Adatça, awtoulag möhürleme bölekleri üçin materiallar saýlanylanda aşakdaky ýörelgeler berjaý edilmelidir:

  a.Saýlanan materiallar ilki bilen awtoulag bölekleriniň öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir;

  b .Saýlanan materiallaryň gowy işleýşi bolmaly;

  c .Saýlanan material has gowy ykdysadyýete eýe bolmalydyr.

 • customörite öndürilen hil kepilligi Sandvik 20C Shock sorujy poslamaýan polat ýuwujy ýalpyldawuk

  customörite öndürilen hil kepilligi Sandvik 20C Shock sorujy poslamaýan polat ýuwujy ýalpyldawuk

  Esasy jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Hytaý modeli belgisi: Önümiň ady: Ölçegleşdirilen C100S Şok sorujy spacert tekiz sazlaýjy köýnekler Material: SK4, SK5,65MN, CK101, C100S, SUS, 20C, Sandvik 20C faceerüsti bejermek: Grinding Finish: Antirusty guratmak ýa-da ýagly şahadatnama: TS16949 Ölçegi: omörite ölçeg görnüşi: Takyk däl bölekler (OEM hyzmaty) Bahasy: Gaty, çydamly, elastik reňk: Asyl Kompaniýa ösen önümçilik tehnologiýasyna eýe, proses akymyny gowulandyrdy c tarapyndan öndürilen klapan plitalary ...
 • Hytaýda öndürildi ODM Shock sorujy bahar oturgyç möhürleýji bölekleri

  Hytaýda öndürildi ODM Shock sorujy bahar oturgyç möhürleýji bölekleri

  “Max Automobile Co. Ltd.

  Materiallar saýlanylanda, önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ilki bilen möhürleme görnüşine we ulanylyş aýratynlyklaryna görä dürli mehaniki aýratynlyklary bolan metal materiallary saýlaýarys.

  Adatça, awtoulag möhürleme bölekleri üçin materiallar saýlanylanda aşakdaky ýörelgeler berjaý edilmelidir:

  a.Saýlanan materiallar ilki bilen awtoulag bölekleriniň öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir;

  b .Saýlanan materiallaryň gowy işleýşi bolmaly;

  c .Saýlanan material has gowy ykdysadyýete eýe bolmalydyr.