Motosikl şok absorber

Motosikl amortizatorymotosikliň möhüm bölegi bolup, amortizatoryň gündelik dogry saklanmagy amortizatoryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Bu makala, ulanyjynyň amortizator barada düşünjesini çuňlaşdyrmak we amortizatorlary has gowy ulanmak we goldamak maksady bilen amortizatoryň funksiýasy we gurluşy, gündelik tehniki hyzmat we beýleki taraplar bilen tanyşdyrar.

Öňki amortizator çarçuwany we öň tigirini çeýe birleşdirýär we ýerden täsirini täsirli derejede ýapmak üçin bufer pru springini we nemlendiriji mehanizmini ulanýar.Ajaýyp zarba siňdiriş ulgamy ulagy durnukly saklap, işleýiş rahatlygyny üpjün edip we sürüjä ýakymly sürmek tejribesini getirip biler.

Öňki amortizator esasan çeňňek çybykdan, aşaky silindrden, bufer çeşmesinden, porşen çybygyndan, ýag möhürinden, tozan örtüginden we beýleki böleklerden durýar we nemlendiriji ýag içerde möhürlenýär. erkin klapan we yzyna gaýdýan ýag çukury.Bahar yza gaýdyp gelende, erkin klapan ýapylýar we çygly ýag diňe çygly deşikden akýar we şeýlelik bilen baharyň yza gaýdyp gelmeginiň öňüni alýar.Çygly bahar we nemlendiriji ulgam, nemlendirmek we bufer etmek roluny gowy ýerine ýetirýär.
 • Premium motosikl bölekleri yzky amortizatorlar Wýetnam bazarynda gyzgyn satylýar

  Premium motosikl bölekleri yzky amortizatorlar Wýetnam bazarynda gyzgyn satylýar

  Spesifikasiýa Bölümiň ady Bäsdeşlik bahasy C100 rx100 motosikl şok sorujy faceerüsti bejeriş boýagy / Hrom görnüşli ýüz reňk kümüş / gara, müşderiniň islegi boýunça.Goýmalar CG125, GN125, AX100, JH70, GY6, WY125, JH70 Bahar şok sorujy motosikli bilen sazlanylýan bäsdeşlik bahasy AX100 GN125 WY125 hil gözegçiligi ISO9001 / TS16949: 2002 Daşarky standart karton guty Müşderiniň logotipi Reňk gutusynda / Şok Bodda ...
 • Hytaý amortizator motosikl bölekleri yzky amortizatorlar öndüriji

  Hytaý amortizator motosikl bölekleri yzky amortizatorlar öndüriji

  Spesifikasiýa Bölümiň ady Bäsdeşlik bahasy C100 rx100 motosikl şok sorujy faceerüsti bejeriş boýagy / Hrom görnüşli ýüz reňk kümüş / gara, müşderiniň islegi boýunça.Goýmalar CG125, GN125, AX100, JH70, GY6, WY125, JH70 Bahar şok sorujy motosikli bilen sazlanylýan bäsdeşlik bahasy AX100 GN125 WY125 hil gözegçiligi ISO9001 / TS16949: 2002 Daşarky standart karton guty Müşderiniň logotipi Reňk gutusynda / Şok Bodda ...
 • Hytaý amortizator motosikl bölekleri yzky amortizatorlar öndüriji

  Hytaý amortizator motosikl bölekleri yzky amortizatorlar öndüriji

  Spesifikasiýa Bölümiň ady Bäsdeşlik bahasy C100 rx100 motosikl şok sorujy faceerüsti bejeriş boýagy / Hrom görnüşli ýüz reňk kümüş / gara, müşderiniň islegi boýunça.Goýmalar CG125, GN125, AX100, JH70, GY6, WY125, JH70 Bahar şok sorujy motosikli bilen sazlanylýan bäsdeşlik bahasy AX100 GN125 WY125 hil gözegçiligi ISO9001 / TS16949: 2002 Daşarky standart karton guty Müşderiniň logotipi Reňk gutusynda / Şok Bodda ...
 • Polat öň çeňňek asma amortizator motosikller üçin amatly we dürli ýurtlarda gowy satylýar

  Polat öň çeňňek asma amortizator motosikller üçin amatly we dürli ýurtlarda gowy satylýar

  Spesifikasiýa Bölümiň ady Bäsdeşlik bahasy C100 rx100 motosikl şok sorujy faceerüsti bejeriş boýagy / Hrom görnüşli ýüz reňk kümüş / gara, müşderiniň islegi boýunça.Goýmalar CG125, GN125, AX100, JH70, GY6, WY125, JH70 Bahar şok sorujy motosikli bilen sazlanylýan bäsdeşlik bahasy AX100 GN125 WY125 hil gözegçiligi ISO9001 / TS16949: 2002 Daşarky standart karton guty Müşderiniň logotipi Reňk gutusynda / üstünde ...
 • Bäsdeşlik bahasy C100 rx100 arka we öňdäki motosikl amortizatory

  Bäsdeşlik bahasy C100 rx100 arka we öňdäki motosikl amortizatory

  “Front Fork” daşky turbasy alýumin AC2B-F, ýerüsti poroşok örtük ýa-da boýag ulanýar
  Içki turba Nikel + Chrome örtük, material 37Mn5
  - Salam Dartma öndürijiliginiň öňündäki çatryklar
  Mundan başga-da, ýerüsti bejergisi çydamlylygy we öndürijiligi ýokarlandyrmakdyr.
  -Her goşundylar zarbalary goramak we arassa saklamak üçin rezin aýakgaplar bilen gelýär