hil kepilligi Sandvik 20C Şok sorujy ýalpyldawuk ýuwujy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Shim-1
Shim-2

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Model belgisi: standart
Önümiň ady: Ölçegli ýöriteleşdirilen C100S Şok sorujy spacert tekiz sazlaýjy köýnek
Material: SK4, SK5,65MN, CK101, C100S, SUS, 20C, Sandvik 20C
Faceerüsti bejermek: üwürmek
Tamamlamak: Antirusty guratmak ýa-da ýaglamak
Şahadatnama: TS16949
Ölçegi: omörite ölçeg
Görnüşi: Takyk däl bölekler (OEM hyzmaty)
Bahasy: gaty, çydamly, elastik
Reňk: Asyl

Kompaniýa ösen önümçilik tehnologiýasyna, proses akymyny gowulandyrdy
Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen klapan plitalary SK4 SK5 C20 we C100 ýaly ýokary hilli materiallary ulanýar.
Bu önüm daşary ýurtlarda satylýar we amortizator öndürijileriniň köp sanly markasyny üpjün edýär.
Müşderilere pes moq / 100pc, arzan bahadan we ýokary hilli ýokary hilli hyzmatlar berýäris, mukdary artykmaçdyr

Kompaniýa, ýedi çyzgyda, bel ýeri orifis seriýasynda, seriýa, tagam bahar seriýasynda konsentrik tegelekleriň bir toparyny döretdi.Awtoulag we motosikl amortizator klapan bazarynyň köp bölegini öz içine alýan 5000-den gowrak görnüş.

Önümçilik ukyby

Kompaniýanyň bar bolan ýokary tizlikli möhürleme önümçilik liniýasy 30, beýleki möhürleme enjamlary we 60-dan gowrak ýörite enjam, ýyllyk önümçilik kuwwaty 1000000000 bölekden gowrak.Her ýokary tizlikli zarba öndürmek liniýasy minutda 200-700 gezek baryp biler.

CAS (1)

ÖNÜMLER DÖWRÜ

surat25

ÖNÜMLER

surat26

Gözegçilik enjamlary

surat27

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň