Custörite awtoulag şok absorber möhürleme böleklerini öndüriji

Gysga düşündiriş:

“Max Automobile Co. Ltd.

Materiallar saýlanylanda, önümiň hilini üpjün etmek we materiallary tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ilki bilen möhürleme görnüşine we ulanylyş aýratynlyklaryna görä dürli mehaniki aýratynlyklary bolan metal materiallary saýlaýarys.

Adatça, awtoulag möhürleme bölekleri üçin materiallar saýlanylanda aşakdaky ýörelgeler berjaý edilmelidir:

a.Saýlanan materiallar ilki bilen awtoulag bölekleriniň öndürijilik talaplaryna laýyk gelmelidir;

b .Saýlanan materiallaryň gowy işleýşi bolmaly;

c .Saýlanan material has gowy ykdysadyýete eýe bolmalydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Ölçegi Müşderileriň isleglerine ýa-da çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä dizaýn
Çig mal 1. Polat: Q235B, Q195, Q345…
2. Poslamaýan polat: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416….
3. Bürünç: C36000, C37700, C38500, C27200, C28000…
4. Bürünç: C51000, C52100, C54400…
5. Demir: 1213, 12L14, 1215…
6. Alýumin: AI6061, Al6063
Faceerüsti bejermek Sink bilen örtülen, nikel bilen örtülen, galaýy örtülen, bürünç bilen örtülen, kümüşden ýasalan, altyn çaýylan, anodizasiýa, ýylylygy bejermek, duz duman synagy, zynjyr bilen örtmek, asma örtük, togalanmak we ş.m.…
Gaýtadan işlemek Marka, lazer kesmek, burawlamak, kakmak, CNC gaýtadan işlemek, lazer kebşirlemek, düwme kebşirlemek, argon arkasy kebşirlemek, CNC öwrüm, ýerüsti ýylmaýjy gaýtadan işlemek, silindr ýylmaýjy ýylmaýjy gaýtadan işlemek, aýna ýalpyldawuk gaýtadan işlemek we ş.m.
Synag guraly 3D proýektorlar, adaty proýektorlar, her dürli takyk ölçeg gurallary, duz sepýän synagçylar, ýokary temperatura çydamly synagçylar, pes temperatura çydamly synagçylar we ş.m.
Şahadatnama ISO9001: 2008, SGS, ROHS
Arza Önümlerimiz elektron programmalarynda, yşyklandyryşda, wyklýuçatelde, sanitariýa, sanitariýa enjamlarynda, şaý-seplerde, sagatlarda, oýnawaçlarda, mebellerde, sowgatlarda, hantamalarda, zontiklerde, gapylarda we penjirelerde we ş.m.
Hyzmat ODM, OEM, gözegçi haýyşy

ÖNÜMLER MAGLUMATLARY

“Max” awtoulagynyň möhürleme bölegi şulary öz içine alýar: Kauçuk Şok Absorber, ýokarky gurnama, Knuckle kysmy, Bahar oturgyjy, Klapan oturgyjy we klapan seriýasy, Toz örtügi gapagy, ýuwujy gapak, Nebit oturgyjy, şlang kysmy,
Esasan amortizator üçin ulanylýar Awtoulag şassisi we dwigateli dakmak, Awtoulag gapysynyň gysgyç seriýasy we ş.m.
Maks awtoulagyndan möhür basmak näme üçin has gowy?
1.Material has gowudyr, “Max Auto” ýokary hilli SAE1010, SAE1020, SPHC, ST12, poslamaýan polatdan, uglerod polatdan, mis, bürünç, bürünçden peýdalanýar.
2. Önümçilik barlagyndan soň, önümçiligiň dowamynda berk hil gözegçiligi.“Max” awtoulagynyň hiliniň has durnuklydygyna göz ýetirip biler.
3. Kiçijik MOQ kabul ederlikli, kiçi nusga sargytlaryny kabul edip bileris
4.Tehniki goldaw: awtoulag zapas şaýlary boýunça baý tejribä eýe bolan “max” inersenerler topary, olar diňe bir müşderiler üçin önüm öndürmez, eýsem tehniki goldaw hem berer, islegiňize görä dizaýn edip bileris.
5.Maksyň önümleri Russiýa, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Afrika, Kanada, ABŞ, Awstraliýa we ş.m. eksport edildi.Maks gowy abraýa eýe we müşderiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurýar.

surat44

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň