Hytaý asma böleklerini hil kepilligi bilen awtoulag amortizatoryny öndürýär

Gysga düşündiriş:

Awtoulag zarbasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary
Düşündiriş AwtoulagAbsorber
Fit Honda Accord / Vigor
MOQ 50PC
Mysal üçin sargyt Kabul ederlikli
Reňk Gara ýa-da islegiňiz boýunça
Şahadatnama ISO9001, TS16949
Eltip bermegiň wagty 5-14 iş güni, mukdaryňyza bagly.
Töleg T / T, Günbatar, MoneyGram, L / C, Nagt
Ulag tertibi DHL, Fedex, Deňiz ýükleri, Howa ýükleri, TNT
.Agdaý 100% marka täze
Kepillik 1 ýyl

Sorag-jogap

1-nji sorag.Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: Öndüriji we awtoulag zapas şaýlaryny eksport etmek üçin ygtyýarnamamyz bar, bu ugurda 10 ýyl bäri.

2-nji sorag.Haýsy bölekleri berip bilersiňiz?
A2: 1.Sok sorujy 2. Porşon hasasy 3. Nebit möhüri 4. Kauçuk bölekleri 5. Poroşok metallurgiýa bölekleri we ş.m.

3-nji sorag.Önümiňiziň gurşun wagty näme?
A3: 40 gün

4-nji sorag.Töleg ýoluňyz näme?
A4: Günbatar bileleşigi, T / T, L / C tarapyndan tölegi kabul edýäris.Adatça,
30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans

5-nji sorag.Iberiş porty?
A5: Ningbo, Şanhaý

6-njy sorag.Başga haýsy hyzmaty hödürläp bilersiňiz?
A6: OEM hyzmaty, täze önüm çyzygyny döretmek üçin dizaýn çyzgysyny bize ibermegiňizi haýyş edýäris.Custöriteleşdirilen hyzmat, gaplamany dizaýn etmegiňize kömek edip bileris.

7-nji sorag.Kepilligi nädip alyp bilerin?
A7: Adatça amortizator üçin kepillik 1 ýyl

8-nji sorag: Nusgaňyzy nädip alyp bilerin?
A8: Ilki bilen haýsy modeliň gerekdigini aýdýarsyňyz, soň bolsa aksiýamyzdan tapmaga synanyşýarys

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň