Meşhur gyzgyn satylýan rezin şok absorber rezin bufer

Gysga düşündiriş:

Hiç hili çökmek, ýarylmak, siňdirmek, boşluklar, gowşaklyk, metal çukur ýok
we beýleki kemçilikler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary
Materiallar NR, NBR, SBR, CR, EPDM, TPR, TPU, Silikon, AEM, ACM,
FVMQ / Florosilikon, FKM / VITON, FFKM HNBR, PU, ​​köpük rezin we ş.m.
Gatylyk 20degree-90degree
Amal akymy Gysyş, sanjym, sanjym geçirmek, ekstruziýa, silikon suwuk sanjym
Reňk Gara / ak / sary ýa-da başga
Ölçegi / görnüşi Çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä.
Emläk / Okary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy,
suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m.
Arza Awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory üçin
, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, oba hojalygy we ş.m.
Daş görnüşi Hiç hili çökmek, ýarylmak, siňdirmek, boşluklar, gowşaklyk, metal çukur ýok
we beýleki kemçilikler
Üstünliklerimiz: 1. Häzirki 3000 galyndydan köp, galyndy çykdajylaryňyzy tygşytlaň
2. ISO / TS 16949: 2009 şahadatnamasy
3. Bäsdeşlik bahasy
4. Kiçijik sargytlar hem garşylanýar.
Arza
1. Baharyň ýadamagynyň öňüni almak, amortizatoryň işleýşini netijeli edýär.
2. Bu amortizatoryň işleýşini gowulaşdyrmaga kömek edip biler .Haýsy lezzet alyň
3. amortizator we asma ulgamyny goramak.
4. Netije, amortizatoryň iki ýyl işlemegine sebäp bolup biljekdigini görkezýär.
5. Maşyn süreniňizde sesi peseldip biler
6. Awtoulag 3-5 sm ýokarlananda durnuklylygy ýokarlandyryp biler
7. Howpsuzlygy ýokarlandyryp biler
8. Uzak aralyga süreniňizde ýadawlygy azaltmaga kömek edip biler

Haryt maglumatlary

TheBuferwe “Max Auto” -dan ýasalan amortizatoryň tozan örtügi, adatça NBR, NR, PU köpügi, Silikon we FKM ýaly ýokary derejeli materialdan peýdalanýar, edip biljek gatylygymyz 20degree-90degree, ýokary / ýaly häsiýetine eýe pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy, suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m.
Awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, oba hojalygy we ş.m. üçin giňden ulanylýar.
Indi “Max Auto” -da 3000-den gowrak häzirki galyp bar.Her aýlyk üpjünçilik ukyby 100000 sany.
Ululygy, gatylygy we reňki düzülip bilner.katalogy almak üçin maňa e-poçta iberiň.

Kauçuk buferi we tozan örtügini ulanmagyň artykmaçlygy:

1. Baharyň ýadamagynyň öňüni almak, amortizatoryň işleýşini netijeli edýär.
2. Bu amortizatoryň işleýşini gowulaşdyrmaga kömek edip biler .Haýsy lezzet alyň
3. amortizator we asma ulgamyny goramak.
4. Netije, amortizatoryň iki ýyl işlemegine sebäp bolup biljekdigini görkezýär.
5. Maşyn süreniňizde sesi peseldip biler
6. Awtoulag 3-5 sm ýokarlananda durnuklylygy ýokarlandyryp biler
7. Howpsuzlygy ýokarlandyryp biler
8. Uzak aralyga süreniňizde ýadawlygy azaltmaga kömek edip biler

Awtoulag zapas şaýlary boýunça baý tejribä eýe bolan Maksyň inersenerler topary, diňe bir müşderiler üçin önüm öndürmez, eýsem tehniki goldawy, önümçilige hemişe gözegçilik we hil yzarlaýyş hyzmatyny hem berer.OEM we ODM ikisi hem elýeterli.Maks ähli görnüşli gözleg hyzmatyny berip biler we hasabatda PPAP hasabaty, RT, UT, MPI, WPS & PQR we ş.m. bar.Maksyň önümleri Russiýa, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Afrika, Kanada, ABŞ, Awstraliýa we ş.m. eksport edildi.Maks gowy abraýa eýe we müşderiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurýar.

Esasy önümçilik enjamlary

enjamlar (1)

Gural enjamlary

enjamlar (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň