QPQ nitrady bejermek, poslama garşy polat material gaz strut gulplanyp bilýän gaz çeşmesi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Hil

1,50000 gezek ömri ulanmak

2. Bir ýyl kepillik

3. ISO9001, SGS, TS16949 şahadatnamasy

Arza

Mebel, awtoulag, maşynlar, mehaniki enjamlar, konteýner we ş.m.

Materail

Uglerod polat 20 # / Poslamaýan polat 304 / SS316

Reňk

Kümüş / Gara / Beýlekiler

Baglanyşyklar

Top birleşdirijisi / metal göz / klawiş we ş.m.

Üstünlik

1. Mugt nusgalar bar

2. Kiçijik MOQ bar, nusga sargyt, 100 sany kabul edip bileris

3. Çalt eltip bermek

4. Bäsdeşlik bahasy

Agramy ýükläň

50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N ýa-da başgalar

Ölçegi

Islegiňize görä standart ýa-da ýöriteleşdirilen

Bukja

Her bir gaz plastik paketde, soňra karton gutyda

Tehniki maglumatlar

Silindr

SAE1020 / SS304 / SS316

Faceerüsti bejermek

Agyry, üweýji, tekiz örtük ýok

Porzin taýagy

SAE1045, ýerüsti bejermek Chrome örtügi ýa-da QPQ, 72h Duz pürküji garşylygy

Baglanyşyklar

Gara ýa-da kümüş reňk, material polat ýa-da plastmassa bolup biler

Nebit möhüri

Nebit möhüri ýokarky markadan satyn alýardy

Gaz çykarylyşynyň dürli görnüşi

Aýratynlyklaryna we dürli ulanylýan meýdanlaryna görä, gaz çeşmelerine goldaw çybyklary, gaz diregleri, burç sazlaýjylary, gaz çybyklary, damperler we ş.m. diýilýär. Gaz çeşmeleriniň gurluşyna we işleýşine görä, gaz çeşmeleriniň birnäçe görnüşi bar. mugt gaz çeşmeleri, öz-özüni gulplaýan gaz çeşmeleri, çekiş gaz çeşmeleri, erkin duralga gaz çeşmeleri, aýlawly oturgyç gaz çeşmeleri, gaz çybyklary, damperler we ş.m. Bu önüm awtoulag, awiasiýa, lukmançylyk enjamlary, mebel, we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar. maşyn öndürmek we ş.m.
1. Gaz çeşmesini göteriň (Lift gaz çeşmesi)
2. Öz-özüni gulplaýan gaz çeşmeleri
3. Mugt duralga gaz çeşmeleri (sürtülme gaz çeşmeleri, deňagramly gaz çeşmeleri) esasan aşhana mebellerinde, lukmançylyk enjamlarynda we beýleki meýdanlarda ulanylýar.
4. Oturgyç gaz çeşmesi.
5. Çekiş gaz çeşmeleri (gaz çekiji çeşmeler)
6. Damper awtoulaglarda we lukmançylyk enjamlarynda has köp ulanylýar,


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň