Bäsdeşlik bahasy C100 rx100 arka we öňdäki motosikl amortizatory

Gysga düşündiriş:

“Front Fork” daşky turbasy alýumin AC2B-F, ýerüsti poroşok örtük ýa-da boýag ulanýar
Içki turba Nikel + Chrome örtük, material 37Mn5
- Salam Dartma öndürijiliginiň öňündäki çatryklar
Mundan başga-da, ýerüsti bejergisi çydamlylygy we öndürijiligi ýokarlandyrmakdyr.
-Her goşundylar zarbalary goramak we arassa saklamak üçin rezin aýakgaplar bilen gelýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölümiň ady MotosiklAbsorberGN125 üçin öňdäki Fork
Faceerüsti bejermek Tingiwopis / Hrom
Faceerüsti reňk Müşderiniň islegi boýunça kümüş / gara.
Goýmalar CG125, GN125, AX100, JH70, GY6, WY125, JH70
Düzülip bilner Düzülip bilinýän damping, sazlanyp bilinýän beýiklik
Hil barlagy ISO9001 / TS16949: 2002 tarapyndan geçirildi
Gaplamak Daşarky standart karton guty
Müşderiniň logotipini çap etmek Hawa, Reňk gutusynda / Şok bedeninde Logotipi çap et
Hyzmat OEM
Kepillik Islendik önümçilik kemçiligi üçin 1 ýyl kepillik
Aýratynlyk : “Front Fork” daşky turbasy alýumin AC2B-F, ýerüsti poroşok örtük ýa-da boýag ulanýar
Içki turba Nikel + Chrome örtük, material 37Mn5
- Salam Dartma öndürijiliginiň öňündäki çatryklar
Mundan başga-da, ýerüsti bejergisi çydamlylygy we öndürijiligi ýokarlandyrmakdyr.
-Her goşundylar zarbalary goramak we arassa saklamak üçin rezin aýakgaplar bilen gelýär.
Motosikl görnüşiňizi aňsatlyk bilen täzelemegiň çalt we elýeterli usuly.
-Oil Seal meşhur marka ýag möhürini ulanýar -NOK, gowy möhürleme öndürijiligi, ömri 2000000 ýa-da ondanam ýokary
-Piston çybyk Aýna ýüzüni bejermek, gaty hrom bilen örtülen, dartyş güýjüni we gysyjy güýji 800-den ýokary etdi

Haryt maglumatlary

Amortizatorlaryň köp görnüşi bar.Motosiklleriň aglaba köplügi silindr görnüşli amortizatorlary ulanýar.Olaryň diňe käbiri ýaprakly bahar gurluşyny ulanýar.Silindr görnüşli amortizatorlaryň köp görnüşi we görnüşleri bar.
(1) Adatça gurnama ýagdaýyna görä bölünýär: öňdäki amortizator (öň wilka) we yzky amortizator
(2) loadük sazlaýyş görnüşine görä: baharyň başlangyç basyşyny sazlaýyş görnüşi, gaz çeşmesiniň görnüşi, gurnama burçuny sazlamak görnüşi bar
(3) Güýçlendiriş güýjüniň ugruna görä: bir hereketli amortizatorlar, iki taraplaýyn hereket edýän amortizatorlar bar;
. ýokarda)

“Max Auto” -yň motosikl amortizatoryny beýleki bäsdeşlerden has gowy näme edýär?
1.Hepillik kepilligi, satuwdan 1 ýyl soň 1 ýyl kepillik berýäris, mysal üçin nebitiň syzmagy meselesi bar bolsa, çalyşýan bölegini mugt ibereris.
2.Front Fork daşky turbasy alýumin AC2B-F, ýerüsti poroşok örtük ýa-da boýag ulanýar
3. Içki turba Nikel + Chrome örtük, material 37Mn5
4. ýörite ýerüsti bejermek, çydamlylygy we öndürijiligi ýokarlandyrmakdyr.
5.Her goşundylar zarbalary goramak we arassa saklamak üçin rezin aýakgaplar bilen gelýär
6. Motosikl görnüşiňizi aňsatlyk bilen täzelemegiň çalt we elýeterli usuly.
7.Oil Seal meşhur marka ýag möhüri -NOK ulanýar, gowy möhürleme öndürijiligi, ömri 2000000 ýa-da ondanam ýokary
8..Kiçijik MOQ kabul ederliklidir, kiçi nusga sargytlaryny kabul edip bileris
Maksyň motosikliniň öňdäki çeňňegi Russiýa, Europeewropa, Japanaponiýa, günorta Amerika, Afrika, Kanada, ABŞ, Awstraliýa we ş.m. eksport edildi.Maks gowy abraýa eýe we müşderiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň