Passat B5 / Audi A6 A4 üçin awtoulag rezin şok absorber bufer tozan örtügi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary
Materiallar NR, NBR, SBR, CR, EPDM, TPR, TPU, Silikon, AEM, ACM,
FVMQ / Florosilikon, FKM / VITON, FFKM HNBR, PU, ​​köpük rezin we ş.m.
Gatylyk 20degree-90degree
Amal akymy Gysyş, sanjym, sanjym geçirmek, ekstruziýa, silikon suwuk sanjym
Reňk Gara / ak / sary ýa-da başga
Ölçegi / görnüşi Çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä.
Emläk / Okary / pes temperatura garşylyk, ýag we ýangyç garşylygy,
suwa garşylyk, howa garşylygy, ozona garşylyk we ş.m.
Arza Awtoulag, motosikl we welosiped amortizatory üçin
, Awtoulag, senagat, lukmançylyk, oba hojalygy we ş.m.
Daş görnüşi Hiç hili çökmek, ýarylmak, siňdirmek, boşluklar, gowşaklyk, metal çukur ýok
we beýleki kemçilikler
Üstünliklerimiz: 1. Häzirki 3000 galyndydan köp, galyndy çykdajylaryňyzy tygşytlaň
2. ISO / TS 16949: 2009 şahadatnamasy
3. Bäsdeşlik bahasy
4. Kiçijik sargytlar hem garşylanýar.

Arza

1. Baharyň ýadamagynyň öňüni almak, amortizatoryň işleýşini netijeli edýär.
2. Bu amortizatoryň işleýşini gowulaşdyrmaga kömek edip biler .Haýsy lezzet alyň
3. amortizator we asma ulgamyny goramak.
4. Netije, amortizatoryň iki ýyl işlemegine sebäp bolup biljekdigini görkezýär.
5. Maşyn süreniňizde sesi peseldip biler
6. Awtoulag 3-5 sm ýokarlananda durnuklylygy ýokarlandyryp biler
7. Howpsuzlygy ýokarlandyryp biler
8. Uzak aralyga süreniňizde ýadawlygy azaltmaga kömek edip biler

Esasy önümçilik enjamlary

habarlar3

Öz zawodymyzda galyp ýasamak ukybymyz bar.

habarlar4

Katalogyň bir bölegi:
Awtoulag modeli Positionerleşişi OE .OK.bufer üçin OE tozan
Passat B5 / Audi A6 FRONT 8D0 412 131F 4D0 412 137
REAR 4B0 512 131N 4B0 512 137B
Audi A4 FRONT 8KD 412 131 4D0 412 137
REAR 8KD 512 131 4B0 512 137B
11 Passat / Täze Passat / Sagitar / Magotan / CC / Golf 6 / Tiguan / Touran / Scirocco / A3 / Super-b / Oktawiýa FRONT 1KD 412 303 6N0 413 175A
REAR 1KD 511 359 1K0 513 425
Santana2000 / 3000 / Vista FRONT 327 412 131 A. 327 412 135B
REAR 321 512 131 D. 321 513 425
Jetta / Fulwin / Kowin 2 FRONT 1H0 412 303B 191 513 425
REAR 1H0 512 131 C. 357 412 135

1-nji sorag.Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: Biz öndüriji we awtoulag zapas şaýlaryny eksport etmek üçin ygtyýarnamamyz bar,
10 ýyl bäri bu setirde

2-nji sorag.Haýsy bölekleri berip bilersiňiz?
A2: 1. sorujy sorujy 2. Coilover 3. Nebit möhüri 4. Kauçuk bölekleri 5. Poroşok metallurgiýa bölekleri

3-nji sorag.Önümiňiziň gurşun wagty näme?
A3: Bir stockadaky harytlar üçin 5 iş güni, köpçülikleýin önümler üçin 15-45 gün.
4-nji sorag.Töleg ýoluňyz näme?
A4: Günbatar bileleşigi, T / T, L / C tarapyndan tölegi kabul edýäris.Adatça,
30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans

5-nji sorag.Iberiş porty?
A5: Guanç Guangzhouou, ningbo, Şanhaý
6-njy sorag.Başga haýsy hyzmaty hödürläp bilersiňiz?
A6: OEM hyzmaty, täze önüm çyzygyny döretmek üçin dizaýn çyzgysyny bize ibermegiňizi haýyş edýäris.
Custöriteleşdirilen hyzmat, gaplamany dizaýn etmegiňize kömek edip bileris.
7-nji sorag.Kepilligi nädip alyp bilerin?
A7: Kepillik döwründe, önümler sebäpli zeper ýetdi
hil meselesini mugt üýtgedip bolýar.
Satyn alnan senesinden 1 ýyl kepillik berýäris, ýöne beýle däl
aşakdaky ýagdaýlaryň haýsydyr biriniň öwezini dolmak:
Racingaryş hadysalary
Nädogry gurmak
Aýyrmak ýa-da üýtgetmek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň